Witamy na stronie

VIII Konferencji Naukowej

Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle


Łagów, 21 - 23 czerwca 2010 r.


Wiadomości

15 październik 2009 r. Zaproszenie i komunikat nr 1.
5 stycznia 2010 r. Uwzględniając sugestie osób zainteresowanych uczestnictwem w Konferencji SP2010, Komitet Organizacyjny postanowił wydłużyć termin zgłaszania udziału i nadsyłania streszczeń referatów do 22 stycznia 2010 r.
Równocześnie przesunięty zostaje termin podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu pracy do programu Konferencji na 25 stycznia 2010 r.
25 stycznia 2010 r. Przesłanie Autorom wyników kwalifikacji zgłoszonych referatów oraz wytycznych do przygotowania rozszerzonych streszczeń - komunikat nr 2.
15 kwietnia 2010 r. Przesłanie Autorom wyników kwalifikacji końcowej zgłoszonych referatów oraz kart uczestnictwa - komunikat nr 3.
24 maja 2010 r. Ramowy program konferencji.
2 czerwca 2010 r. Program konferencji.
2 czerwca 2010 r. Dojazd na konferencję.
5 lipca 2010 r. Informacja o zakończonej konferencji.
24 września 2010 r. Galeria foto z konferencji.
  • Organizator
  • Współpraca
  • Patronat