Zakończenie konferencji

 

VIII Konferencja Systemy Pomiarowe

w Badaniach Naukowych i w Przemyśle SP’2010

 

W dniach 21 – 23. czerwca 2010 r. odbyła się w Łagowie VIII Konferencja Naukowa „Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle SP’2010”. Konferencję zorganizował Instytut Metrologii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konferencja już tradycyjnie jest miejscem prezentacji wyników prac badawczych w zakresie szeroko rozumianej tematyki dotyczącej systemów pomiarowych, prowadzonych w ośrodkach akademickich, instytutach badawczych i w przemyśle. Tematyka VIII konferencji SP obejmowała zagadnienia teorii, konstrukcji i badania komputerowych systemów pomiarowych, zastosowań cyfrowego przetwarzania sygnałów w konstrukcji narzędzi pomiarowych, analizę metrologiczną przetworników i systemów pomiarowych.

Tradycją konferencji jest prezentacja podczas sesji otwarcia aktualnej i ważnej dla środowiska metrologów tematyki przez zaproszonych specjalistów. W tym roku referaty koncentrowały się na zastosowaniach systemów pomiarowych w energetyce i zostały wygłoszone m.in. przez specjalistów z Zakładów Pomiarowo Badawczych Energetyki „Energopomiar” w Gliwicach.

W konferencji wzięło udział 60 uczestników reprezentujących wiele krajowych ośrodków akademickich oraz przedstawiciele przemysłu. Do programu konferencji zakwalifikowano 42 prace, które przedstawiono podczas dziewięciu sesji grupujących następujące zagadnienia: pomiary w energetyce, przetwarzanie sygnałów, systemy monitorowania, bezprzewodowe systemy pomiarowo-sterujące, pomiary wielkości elektrycznych, pomiary wielkości nieelektrycznych. Wybrane przez Komitet Naukowy konferencji referaty będą podstawa do opracowania przez autorów artykułów naukowych, które zostaną opublikowane w czasopiśmie PAK.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się Warsztaty z LabVIEW, zorganizowane przez firmę National Instruments dla uczestników konferencji.

Organizatorzy mają nadzieję, że nowe miejsce obrad (hotel Spa Morena), wspaniały klimat i malowniczy krajobraz okolic Łagowa pozostawi miłe wspomnienia i zachęci do udziału w kolejnej IX Konferencji organizowanej w 2012 r.

Uczestnicy SP2010
  • Organizator
  • Współpraca
  • Patronat