Podstawowe informacje


 • Miejsce i termin konferencji Łagów, Spa Morena,
  21-23 czerwca 2010 r.
 • Zgłaszanie udziału i nadsyłanie streszczeń referatów (max. 1 strona formatu A4) przez stronę internetową Konferencji www.sp2010.ime.uz.zgora.pl, na adres e-mail sekretariatu konferencji sp2010@ime.uz.zgora.pl lub pocztą tradycyjną
  do 4 stycznia 2010 r.
 • Decyzja o zakwalifikowaniu pracy do programu Konferencji
  do 15 stycznia 2010 r.
 • Materiały konferencyjne będą zawierać rozszerzone streszczenia (o objętości 4 stron) wszystkich prac zakwalifikowanych do programu Konferencji.
 • Nadsyłanie rozszerzonych streszczeń do druku w materiałach konferencyjnych
  do 15 marca 2010 r.
 • Wszystkie referaty będą recenzowane, a wyniki kwalifikacji będą przekazane Autorom
  do 15 kwietnia 2010 r.
 • Termin wnoszenia opłaty
  do 7 maja 2010 r.
 • Koszty uczestnictwa w Konferencji wynoszą 1100 zł. Dla członków Polskiej Sekcji IEEE 10% rabatu. Koszt uczestnictwa obejmuje: druk materiałów, noclegi, wyżywienie, koszty organizacyjne.
 • Komitet Naukowy wybierze prace po prezentacjach na Konferencji, które po uwzględnieniu uwag z dyskusji będą podstawą do opracowania artykułów naukowych do krajowego czasopisma o dobrej randze. Planuje się, że artykuły zostaną opublikowane do końca 2010 roku.
 • Organizator
 • Współpraca
 • Patronat