Zaproszenie

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21–23 czerwca 2010 r. odbędzie się w Łagowie (woj. Lubuskie) VIII Konferencja Naukowa „Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle”. Organizatorem Konferencji jest Instytut Metrologii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współpracy z Zakładami Pomiarowo-Badawczymi Energetyki „Energopomiar” w Gliwicach.

 

Konferencja jest miejscem prezentacji wyników prac badawczych w zakresie szeroko rozumianej tematyki dotyczącej systemów pomiarowych, prowadzonych w ośrodkach akademickich, instytutach badawczych i w przemyśle.

 

Tradycją Konferencji jest prezentacja podczas sesji otwarcia aktualnej i ważnej dla środowiska metrologów tematyki przez zaproszonych specjalistów. Tym razem referaty zamówione będą koncentrować się na zagadnieniach pomiarowych dotyczących energetyki, w szczególności elektroenergetyki. Referentami będą specjaliści z ZPBE „Energopomiar” w Gliwicach.

 

Komunikat nr 1.

  • Organizator
  • Współpraca
  • Patronat